Home page > Základní informace a struktura PVP

Základní informace a struktura PVP

Základní informace

Posádku Praha tvoří vojenské útvary a zařízení rozmístěné trvale nebo dočasně na teritoriu hlavního města Prahy. Hranice obvodu posádky Praha je totožná s hranicí obvodu katastrálního území hlavního města Prahy.

 
Sídlo Posádkového velitelství Praha
 


Struktura Posádkového velitelství Praha

 

Čestná stráž AČR

Čestná stráž AČR jsou jednotky k zabezpečení protokolárních, slavnostních a pietních akcí na celém území republiky i v zahraničí. Svou přítomností v uniformách ČS dodávají těmto akcím slavnostní vojenský ráz. Širokou veřejností je často Čestná stráž zaměňována s Hradní stráží, ale tyto dvě jednotky plní rozdílné úkoly.

Pravidelně je možno spatřit ČS při vzdávání pocty v rámci slavnostního ceremoniálu při odletu prezidenta republiky na oficiální zahraniční návštěvy a při jeho návratu, při oficiálním uvítání státních představitelů ostatních zemí. Vojenskými poctami doprovází uvítací ceremoniály při příletu dalších osobností státního významu i vojenského života. Vzdávají poctu při přijetí prezidenta republiky a významných zahraničních delegací na půdě Ministerstva obrany a Generálního štábu Armády České republiky.

Při slavnostních nástupech vojáků odcházejících do misí dodávají vážnost významu tohoto aktu, stejně tak při jejich dekorování vyznamenáními po návratu.

Nelze je přehlédnout při reprezentačních plesech GŠ a AČR, při zahájení důležitých celoresortních zaměstnáních a shromážděních, při exhibičních vystoupeních v rámci prezentace výcviku ČS na veřejnosti.

V rámci pietních akcí slouží čestnou stráž u pietního místa, provádí kladení věnců a květin oficiálních představitelů a delegací. Svou přítomností vzdávají čest vojenskými poctami při pohřbech zemřelých vojáků v činné službě i v záloze.

Za jeden kalendářní rok absolvuje více než 400 protokolárních, slavnostních a pietních aktů, včetně zahraničních.

 

Bojový prapor

 

Dne 8.května 2000 byl propůjčen bojový prapor 6. zabezpečovací brigádě z rukou Prezidenta České republiky.Tento útvar se později přejmenoval na 6. zabezpečovací základnu.

 

 

Dne 31.srpna 2004 se v rámci reorganizace přejmenovala 6.zabez.základna na Posádkové velitelství Praha.

 

 

Stuhy Bojového praporu

 • 8. května 2000 - Pražského povstání
 • 9. února 2001 - Československá obec legionářská
 • 9. února 2001- Svaz důstojníků a praporčíků AČR
 • 29. září 2002 - Povodeň 2002
 • 31. srpna 2004 - 2004 Posádkové velitelství Praha
 • 20. března 2006 - Městská část Praha 6
 • 20. března 2006 - Náčelník Generálního štábu
 • 25. května 2006 - Česká rada dětí a mládeže
 • 8. května 2008 - Český svaz bojovníků za svobodu
 • 30. června 2008 - Památník Lidice
 • 7. července 2008 - Krajské vojenské velitelství Brno
 • 30. dubna 2009 - Sdružení válečných veteránů České republiky
 • 28. října 2010 - Prezident republiky Václav Klaus
 • 4. dubna 2011 – Svaz letců
 • 4. dubna 2011 - Občianské združenie Delostrelec Senica

Vojenská hudební služba AČR

Vojenské hudebnictví je neodmyslitelně spjato s vojenskou historií lidstva. Vojenští hudebníci, ale i celá hudební tělesa nesloužila jen k bezprostřední psychické podpoře vojsk, ale prostřednictvím vojenských hudebníků se vydávaly signály povely a rozkazy. Vojenské hudebnictví má i svůj celospolečenský význam, kterým je reprezentace státu a jeho armády na veřejnosti, a to doma i v zahraničí.


Hlavním úkolem vojenských hudeb je vystupování při slavnostních, pietních a smutečních akcích spojených s nejvyššími ústavními, státními a armádními představiteli.

 


Složení hudební služby AČR:

 • Hlavní inspektor vojenských hudeb AČR
 • Ústřední hudba AČR
 • Vojenská hudba OlomoucOrchestry při své koncertní činnosti úzce spolupracují s významnými osobnostmi hudebního života, stejně jako i s předními sólisty Národního divadla, Státní opery Praha a České filharmonie. Aktivitu dokládají desítky nahrávek v televizi, rozhlase, na CD a videokazetách. Svým profesionálním přístupem patří k interpretační špičce velkých dechových orchestrů České republiky.

Nahoru