Home page > Aktuality > Výtvarná soutěž pro děti „Namaluj čestňákovi novou uniformu“

Výtvarná soutěž pro děti „Namaluj čestňákovi novou uniformu“

Vojáky Čestné stráže Armády České republiky znáte z televize, novin, internetu, nebo jste se s nimi už setkali během nejrůznějších akcí pro děti, kterých se také často účastní. Můžete je vidět při slavnostních událostech či během oslav státních svátků. Jejich úkolem je zajišťování nejrůznějších protokolárních akcí, např. oficiální uvítání zahraničních návštěv, zajišťování vojenských pohřbů, ale i střílení čestných salv z pušek nebo salvových kanónů a mnoho dalšího. Vojáci Čestné stráže AČR používají tři druhy uniforem:

 • zelenou reprezentační uniformu s červeným baretem,
 • zelenou reprezentační uniformu s „kulatou čepicí“,
 • modrou uniformu s „lodičkou“.

To však neznamená, že nemohou mít jinou. Jakou uniformu bys pro čestňáky navrhl/a Ty?????

 

Zde jsou pravidla:

I. Vyhlášení soutěže

1) Vyhlašovatelem výtvarné soutěže „Namaluj čestňákovi novou uniformu“ je Posádkové velitelství Praha, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6. (dále „PVP) Vyhlášení soutěže probíhá formou zveřejnění na webových a facebookových stránkách PVP.

 

II. Kategorie soutěže

1) Soutěž je určena pro děti do 15 let a uskuteční se ve dvou kategoriích:

 1. skupinová kategorie – pro skupiny dětí či třídy,
 2. individuální kategorie.

 

III. Termíny soutěže

1) Soutěž je jednokolová a uskuteční se v termínu: 22. 3. – 22. 4. 2021.

2) Hlasování o vítězích v kategorii jednotlivců proběhne v týdnu 26. – 30. 4. 2021 prostřednictvím Facebooku PVP.

3) Soutěžní díla budou ve skupinové kategorii posouzena pětičlennou porotou, která bude vybrána z příslušníků PVP.

4) Porota může udělit zvláštní ocenění.

5) Vyhlášení výsledků soutěže v obou kategoriích proběhne v týdnu: 3. – 7. 5. 2021 prostřednictvím Facebooku PVP.

 

IV. Účastníci soutěže

1) Soutěž je určena pro žáky mateřských, základních, či uměleckých škol v České republice.
Ve skupinové kategorii se žáci soutěže účastní prostřednictvím školy, která se do soutěže zapojuje zcela dobrovolně. V ostatních případech se děti zapojují do soutěže individuálně a zcela dobrovolně. Zájemci se mohou účastnit jedné nebo obou kategorií.

V. Zasílání soutěžních děl vyhlašovateli

1) Soutěžní díla budou zasílána vyhlašovateli:

 1. Poštou – obálku označte slovy: „Namaluj čestňákovi novou uniformu!“
 2. Nebo naskenovaná na email: pvpraha@army.

 

VI.Odměny pro vítěze

1) ve skupinové kategorii budou všechny tři vítězné skupiny pozvány na exkurzi areálu Posádkového velitelství Praha, doplněnou výkladem a ukázkami techniky, dále se mohou těšit i na drobné upomínkové předměty s vojenskou tématikou,

2) v individuální kategorii budou všichni tři nejlepší tvůrci pozváni na exkurzi areálu
Posádkového velitelství Praha, doplněnou výkladem a ukázkami techniky, dále se mohou těšit i na zajímavé dárky s vojenskou tématikou. Tyto dárky jistě potěší každé výtvarně založené dítě (zatím nechceme prozrazovat!).

3) Exkurze areálu Posádkového velitelství Praha se uskuteční v případě dobré epidemické situace a se souhlasem Hygienické služby AČR.

 

VII.Publikování soutěžních děl prostřednictvím Facebooku PVP a ochrana osobních údajů

1) Hlasování o vítězích v individuální kategorii proběhne prostřednictvím Facebooku PVP,
proto žádáme účastníky, aby své jméno, příjmení a věk uvedli na zadní straně výkresu.

2) Ve skupinové kategorii označte soutěžní díla jménem, příjmením a věkem vždy na zadní straně.

3) Osobní údaje poskytnuté vyhlašovateli budou sloužit pouze pro účely této soutěže a nebudou poskytnuty třetím osobám. Jedná se o jméno, příjmení a věk (a kontakt pro případ vítězství) v případě nezletilých dětí a jméno, příjmení, datum narození a adresa v případě zákonného zástupce/zákonných zástupců nezletilého dítěte. Tyto osobní údaje nebudou nikde zveřejněny a budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známým jako „GDPR“, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění.

4) Podmínkou zařazení do soutěže je zaslání souhlasu zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte ve výtvarné soutěži, jehož vzor je obsažen v příloze těchto pravidel. Bez zaslaného souhlasu zákonného zástupce nebude dílo do soutěže zařazeno. Tento podpis/tyto podpisy zajistí:

 • ve skupinové kategorii učitel, pedagogický pracovník, popřípadě osoba odpovědná
  za skupinu dětí,
 • v individuální kategorii zákonný zástupce nezletilého dítěte.

 

VIII.Kontaktní údaje vyhlašovatele

1) Adresa: Posádkové velitelství Praha, VÚ 2316, Čínská 26/22, 160 00 Praha 6.

2) Facebook PVP: Posádkové velitelství Praha | Facebook

3) E-mail: pvpraha@army.cz

 

V Praze dne 22. března 2021

 

_________________________________________________________________________________________________________

Prosíme Vás, nezapomeňte k výkresu, kde bude na zadní straně uvedeno jméno, příjmení a věk dítěte, 
přiložit přílohu č. 1, kterou naleznete níže v souboru word. Souhlas vyplňte a zašlete spolu s výkresem
na uvedenou adresu či email. Děkujeme Vám.

Příloha č. 1 - Souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte ve výtvarné soutěži 

Fotogalerie

Nahoru