Home page > Aktuality > Vojáci Posádkového velitelství Praha prezentovali svoji činnost

Vojáci Posádkového velitelství Praha prezentovali svoji činnost

Dne 17. února 2016  vojáci Posádkového velitelství Praha provedli prezentaci působností svého útvaru  v Základní a mateřské škole Klobuky u Slaného. Potřeba provádět takové akce nevzešla pouze z jejich vlastní iniciativy, ale také z požadavků vznesených řediteli škol a dalšími pedagogy.

 

Prezentace Posádkového velitelství Praha, která začala během mrazivého rána na školním hřišti, byla rozdělena do několika částí. Nejprve vojáci provedli tzv. dynamickou ukázku, během níž simulovali osvobození rukojmího ze zajetí, pak následovala ukázka vojenského bojového umění MUSADO. Tečkou za celou prezentací byla i ukázka dvou modelů tanků z     II.  světové války. Příslušník Čestné stráže AČR desátník Michal Verbirs, který je nadšeným modelářem, udělal ukázkou svých modelů obrovskou radost zejména chlapecké části publika, ale i děvčata dávala spontánně najevo své nadšení. Vojenský kaplan velitelství major Miloslav Kloubek k tomu dodává: „Česká společnost vnímá stále více důležitost armády jako takové. Touto osvětou k tomu Posádkové velitelství Praha také přispívá. “

 

Následně děti dostaly možnost projít pěti různými stanovišti, kde jim byly předvedeny pušky a šavle Čestné stráže AČR, prezentovány základy zdravovědy a  použití ochranné masky.  Také se mohly naučit rozpoznat rozdíl mezi různými typy uniforem.

 

Na závěr měli děti i pedagogové  možnost dotazovat se vojáků na vše, co je zajímá o armádě a jejich službě. Major Miloslav Kloubek k tomu říká: „Obecně se setkáváme s tím, že děti nemají ponětí, jakých činností je schopna se armáda zhostit. Mnohdy  jsme první vojáci, se kterými se v životě reálně setkaly. Tomu samozřejmě odpovídají i jejich ohromené reakce.“

 

Vojáci  Posádkového velitelství Praha  tyto prezentační aktivity cítí jako smysluplné a rádi se vracejí na místa, která jim  připomenou školní léta. Právě jejich osobní vazby  ještě zvyšují podporu takových prezentací u učitelů i rodičů.

 

Ukázek v Základní a mateřské škole Klobuky se zúčastnily děti od dvou do patnácti let. Velký  věkový rozptyl mladých účastníků znamenal velké nároky na organizaci a přizpůsobení prezentovaných činností nárokům jednotlivých věkových skupin.

 

Vedení ZŠ a MŠ Klobuky doufá, že vojáci budou moci přijet i v budoucnu, aby další ročníky dětí, které jsou daleko početnější než ty současné, mohly poznat jejich práci.  Major Miloslav Kloubek ještě doplňuje: „Do Klobuk jsme přijeli rádi z mnoha důvodů. Pro mne jako pro představitele Duchovní služby AČR je to místo spjaté s raným působením spisovatele J. Š. Baara jako kaplana. Dalším důvodem je i potřeba objasňovat občanům ČR, jakým způsobem  se Čestná stráž AČR, kterou často mohou vidět v  médiích,  liší od vojáků Hradní stráže. Dětem a pedagogům této školy je rozdíl už  jasný.“

 

kapitánka Eva Cajthamlová, mluvčí Posádkového velitelství Praha

Fotogalerie

Nahoru