Home page > Aktuality > Posádkové velitelství Praha oslavilo 15. výročí od svého založení

Posádkové velitelství Praha oslavilo 15. výročí od svého založení

Posádkové velitelství Praha oslavilo 15. výročí od svého založení

V úterý 2. dubna  2019 se v areálu Posádkového velitelství Praha uskutečnil slavnostní nástup jeho příslušníků u příležitosti 15. výročí založení tohoto útvaru. Při této příležitosti předal první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Jaromír Zůna  deset pamětních medailí zástupcům civilního sektoru a městských samospráv za vynaložené úsilí a rozvoj spolupráce s posádkovým velitelstvím.

Slavnostního nástupu se zúčastnil i ministr kultury ČR Antonín Staněk, starosta Městské části Praha 6 Ondřej Kolář, náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček a další významní hosté.

Posádkové velitelství Praha vzniklo před patnácti lety, konkrétně 1. dubna 2004, jako nástupce 6. zabezpečovací základny. Po ní převzalo nejen areál kasáren v Čínské ulici, ale také čestný název „Pražského povstání“, bojový prapor a znak. Pro občany České republiky jsou nejviditelnějšími prvky Posádkového velitelství Praha prapor Čestné stráže Armády České republiky, Ústřední hudba Armády České republiky a Vojenská hudba Olomouc.

Posádkové velitelství Praha funguje přesně, spolehlivě a důstojně

K přítomným vojákům a hostům během nástupu promluvil generálmajor Jaromír Zůna: „Od mého jmenování do funkce prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky jsem měl možnost blíže poznat činnost čestné jednotky a vojenských hudeb i z té druhé stránky, která často zůstává před ostatními skryta, a vím, že přesnost a vycvičenost příslušníků těchto jednotek je vykoupena náročným výcvikem a velkým osobním nasazením.“

To dobré zůstalo zachováno, ale mnohé se změnilo

„Po 15 letech existence Posádkového velitelství Praha mohu s klidným svědomím prohlásit, že úsilí bývalých velitelů posádky a zaměstnanců, které pro rozvoj útvaru vynaložili, bezesporu přispělo k dnešnímu vysokému standardu jeho fungování. Úspěšné fungování tohoto útvaru by se neobešlo bez přímé podpory Velení Armády České republiky a i za to bych chtěl poděkovat,“ řekl náčelník štábu Posádkového velitelství Praha podplukovník Ján Kotvas.

Dosažené výsledky není  třeba jen připomenout, ale také ocenit

Během slavnostního nástupu bylo oceněno celkem deset zástupců nejrůznějších státních institucí a městských samospráv Pamětním odznakem Posádkového velitelství Praha za vynaložené úsilí, za osobní podíl na rozvoji vztahů, za obětavost při plnění úkolů a významnou spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha.

kpt. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha

 

 

 

 

 

 

Seznam oceněných

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. – ministr kultury ČR,

JUDr. PhDr. Radek Tomáš – člen sekretariátu vojenského přidělence Velké Británie a Severního Irska v České republice,

Mgr Daniela Hebnarová – místostarostka města Kroměříž,

Bc. Helena Plachá – vedoucí sekretariátu kanceláře primátora města Olomouc,

Mgr. Martina Lehmannová – ředitelka památníku Lidice,

Ing. Jaromír Jančura – bývalý zástupce velitele Posádkového velitelství Praha,

Mgr. Ondřej Kolář – starosta MČ Praha 6,

Mgr. Jan Lacina – místostarosta MČ Praha 6,

Ing. arch. Eva Smutná – radní MČ Praha 6,

PaeDr. Jan Hrubeš – referent odboru kultury MČ Praha 6.

 

 

Fotogalerie

Nahoru