Home page > Aktuality > Nováčci Čestné stráže mají první výcvik úspěšně za sebou

Nováčci Čestné stráže mají první výcvik úspěšně za sebou

Závěrečné hodnocení vojáků je nedílnou součástí ukončení výcviku a předává se každému individuálně po zakončení přezkoušení.

Začátkem ledna jsme na posádce přivítali nové tváře. Aby se nováčci mohli co nejdříve zařadit mezi příslušníky Čestné stráže, museli nejprve absolvovat náročný výcvik. Dvouměsíční výcvik byl zaměřen na osvojení základních cviků a dovedností, které se provádí při protokolárních akcích. Vojáci se učili obratům, pochodům, správnému držení těla, prováděli cviky se zbraněmi na místě i za pochodu. Mezi další důležité činnosti patřil výcvik ve střelecké přípravě, na který se u Čestné stráže klade velký důraz. Jsou to vše náročné aktivity, jež je třeba dokonale ovládat. Vojáci Čestné stráže musí být na protokolárních akcích dokonale sladěni, každá sebemenší chyba je znát - jednotlivec odpovídá za celek a celek za jednotlivce.

A co bylo pro nováčky na výcviku náročné? „Ze začátku se museli naučit ovládat více úkonů najednou – pracovat s tělem, udržet pietní krok a mít správný úchop pušky. Jen tak pro zajímavost, hmotnost samonabíjecí pušky vz. 52/57 s bodákem, se kterou se cvičí, je cca 3, 5kg. Další obtížnou činností je bezesporu nácvik kladení věnců, vojáci se musí soustředit na více věcí najednou a vzájemně koordinovat pohyby s kolegy. Nejdůležitější je však umět základy provedení jednotlivých cviků. Cvičit se musí neustále,“ dodávají instruktoři výcviku nadrotmistři Pavel Knotek a David Stuchlý.

Na závěr výcviku byli vojáci přezkoušeni velitelem praporu Čestné stráže AČR podplukovníkem Miroslavem Leškou. Zpětná vazba je pro nováčky velmi důležitá a vede k dalšímu sebezdokonalení jednotlivce.

Každý start je náročný, nováčci to však pod dohledem zkušených instruktorů - nadrotmistrů Pavla Knotka a Davida Stuchlého bravurně zvládli.

Fotogalerie

Nahoru