Home page > Aktuality > Čtvrtstoletí úspěšné spolupráce i soutěžení

Čtvrtstoletí úspěšné spolupráce i soutěžení

Od 10. – 13. června 2019 hostilo Posádkové velitelství Praha jubilejní 25. konferenci velitelů posádek Berlín, Bratislava, Budapešť, Ljubljana, Praha, Varšava
a Vídeň. Pozorovatelský status měli velitelé posádek Kyjev a Záhřeb. Součástí doprovodného programu konference byl i fotbalový turnaj příslušníků čestných stráží Miltropa Cup.

Konference s oficiálním názvem – Capital Commanders Conference 2019 byla věnována diskuzi o aktuálních bezpečnostních a celospolečenských tématech, zároveň velitelé posádek řešili nejrůznější otázky týkající se řízení jejich vojenských útvarů, spolupráce s městskými samosprávami a civilním sektorem. Během zahajovací části konference byli velitelé uvítání brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou a následně byli přijati na půdě Generálního štábu AČR prvním zástupcem náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíkem Jaromírem Zůnou.

Partnerství mezi posádkami hlavních měst dala vzniknout smlouva podepsaná v Bratislavě v roce 1994 deklarující vznik Capital Commanders Club, který veškerou vzájemnou spolupráci zastřešuje. Tato spolupráce se následně rozšiřovala nejen v kontextu protokolárních aktů a vojenské hudební služby, ale zároveň se rozrostl a dále se rozšiřuje i počet společných výcvikových, vzdělávacích a sportovních akcí, kde vojáci čestných stráží měří síly ve vojensko-taktických dovednostech, fyzické připravenosti, střelbě a silových disciplínách.  Dále se rozvíjí i spolupráce na poli hudebním, kdy oba české vojenské orchestry jsou pravidelně zvány na mezinárodní festivaly vojenských hudeb pořádané v zemích sdružených v Capital Commanders Club. Recipročně se zahraniční orchestry zemí tohoto klubu účastní Mezinárodního festivalu vojenských hudeb, který je každoročně pořádán v Olomouci a Kroměříži.

Velitel posádky Praha plukovník Milan Virt k tomu doplňuje: „Domnívám se, že letošní jubilejní 25. Capital Commanders Conference byla jednou z nejlepších v dějinách vzájemné spolupráce. Byla zároveň i zdůrazněním významných dějinných milníků – 30 let od Sametové revoluce, 20 let od vstupu ČR do NATO a 15 let od vstupu naší republiky do Evropské unie. Nutno zdůraznit, že jsme během čtyř dnů představili celou škálu působnosti Posádkového velitelství Praha. Díky velkému a dlouhotrvajícímu úsilí příslušníků tohoto útvaru se jednalo o jakousi kompilaci všech atributů minulosti, současnosti a budoucna AČR.“

Nedílnou součástí doprovodného programu konference velitelů posádek hlavních měst je i fotbalový turnaj jednotek čestných stráží s názvem Miltropa Cup, který se uskutečnil minulý týden na stadionu Juliska. Zlatou medaili získalo věkově nejmladší mužstvo z Vídně, následováno stříbrným mužstvem z Kyjeva a bronzovými fotbalisty z Ljubljany.

Posádkové velitelství Praha uspořádalo v minulosti tři setkání velitelů posádkových měst, a to v roce 2005, 2008 a 2012.

 

mjr. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha

Fotogalerie

Nahoru